Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Konferencja Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Wrocław 29.02.2016
(2016-02-29)

 kryzysowe_luty.jpg

Zarządzanie kryzysowe jest bardzo istotnym elementem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Państwo i jego obywatele mają prawo oczekiwać, że kierowanie bezpieczeństwem narodowym jest ciągłe, sprawne, odporne na zakłócenia i nieustannie doskonalone. Proces kierowania powinien być poddawany okresowemu sprawdzaniu, pozwalającemu wychwytywać i eliminować słabości. Istotne znaczenie ma w tym kontekście przygotowanie do współdziałania organów, zgodnie z ich właściwością oraz obsługujących je urzędów.

Jak służby reagują w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych?
Jak osiągnąć gotowość do skutecznego działania w sytuacji zagrożenia?
Jakie są priorytety, cele i wymagania służące zapewnianiu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej?


Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas konferencji "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 29 lutego we Wrocławiu.

Wykłady poprowadzą m.in.:

- Marcin Podgórski, Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Planowania w SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe "Rola systemów Powiadamiania Ratunkowego i PRM w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa"

- mjr dr Jarosław Stelmach, Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu "Wieloaspektowość zarządzania reagowaniem w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym"

Tematyka konferencji:

- Systemy łączności w zarządzaniu kryzysowym
- TETRA
- Monitoring zagrożeń i systemy ostrzegania
- Bezpieczeństwo: publiczne, transportu, obiektów, danych; cyberprzestrzeni i narodowe
- Bezpieczna komunikacja w epoce terroryzmu i klęsk żywiołowych
- GIS, technologie satelitarne, aplikacje mobilne w zarządzaniu kryzysowym
- Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe
- Systemy i procedury w organizacji akcji ratunkowych
- Gromadzenie informacji, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja
- Portal zarządzania kryzysowego


Grupa docelowa:
Do udziału w konferencji zapraszamy kadrę zarządzającą:
-  jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
-  funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom konferencji zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz dostęp do prezentacji.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Strona wydarzenia: http://multiexpo.pl/zarzadzanie-kryzysowe1
Bezpłatna rejestracja:
http://multiexpo.pl/zarzadzanie-kryzysowe1/rejestracja


ochrona_rgb1.png
Patronem Medialnym