Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Wrocław 24.09.2015
(2015-09-24)

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Wrocław 24.09.2015

 

kryzysowe_wrzesien.jpg

Kierowanie bezpieczeństwem narodowym to nie tylko przygotowanie struktur państwa i jego obywateli do funkcjonowania w sytuacji wystąpienia zewnętrznych zagrożeń polityczno-militarnych czy też odparcia agresji zbrojnej. Współcześnie pod tym pojęciem kryją się również działania podejmowane przez administrację publiczną w obliczu katastrof naturalnych czy awarii technicznych, polegające na podejmowaniu właściwych decyzji i koordynowaniu działań sił i środków wydzielonych do reagowania kryzysowego.

- Jak służby reagują w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych?
- Jak osiągnąć gotowość do skutecznego działania w sytuacji zagrożenia?
- Jakie są priorytety, cele i wymagania służące zapewnianiu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej?

Zarządzanie kryzysowe jest bardzo istotnym elementem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.Państwo i jego obywatele mają prawo oczekiwać, że kierowanie bezpieczeństwem narodowym jest ciągłe, sprawne, odporne na zakłócenia i nieustannie doskonalone. Proces kierowania powinien być poddawany okresowemu sprawdzaniu, pozwalającemu wychwytywać i eliminować słabości. Istotne znaczenie ma w tym kontekście przygotowanie do współdziałania organów, zgodnie z ich właściwością oraz obsługujących je urzędów.

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym – 24 września 2015 we Wrocławiu.

Wykłady poprowadzą m.in.:

- prof. zw. dr hab Piotr Mickiewicz - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej
    "Szanse i zagrożenia dla systemu zarządzania kryzysowego w świetle planowanychzmian w systemie kierowania bezpieczeństwem"

- Paweł Gawłowski – Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
    "Grupy ochotnicze wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Wrocławia i województwa wraz z aspektami prawnymi"

- Andrzej Nabzdyk - Kierownik Oddziału Pogotowia, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
    "Systemy i procedury w organizacji akcji ratunkowych"

- Łukasz Iskrzycki - Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej

- Bartłomiej Bąk - Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Wrocław

- Stanisław Drosio - Członek Zarządu ObronaNarodowa.pl, Kierownik Projektu "Odbudujmy Armię Krajową"

Proponowana tematyka:
    Systemy łączności
    TETRA
    Systemy ostrzegania o zagrożeniu
    Monitoring zagrożeń
    Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
    GIS, technologie satelitarne, aplikacje mobilne w zarządzaniu kryzysowym
    Systemy i procedury w organizacji akcji ratunkowych
    Zarządzanie ciągłością działania w administracji publicznej
    Gromadzenie informacji, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja
    Portal zarządzania kryzysowego
    Bezpieczeństwo obiektów, osób, mienia
    Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
    Bezpieczeństwo narodowe


Na konferencję zapraszamy:
- przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji  administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
-  funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej,  Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
- osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
- specjalistów do zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury  krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

 REJESTRACJA


ochrona_rgb1.png

Patronem Medialnym Konferencji