Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole膰 nas innym
IV Mi臋dzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab, Warszawa 18-20.03.2015
(2015-03-20)
IV Mi臋dzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab, Warszawa 18-20.03.2015

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska
ul. Marsa 56c
04-242 Warszawa 

crimelab.jpg
 
CrimeLab to specjalistyczna, bran偶owa impreza, na której spotykaj膮 si臋 producenci, dystrybutorzy produktów i us艂ug wykorzystywanych w technice kryminalistycznej wraz z odbiorcami takiej oferty, w tym - naukowcami.

Ide膮 CrimeLab jest nie tylko stworzenie miejsca do biznesowych spotka艅 i prezentacji oferty,  ale równie偶 - przekazywanie fachowej wiedzy z zakresu kryminalistyki laboratoryjnej. W ramach CrimeLab w programie targów znajdzie si臋  wiele wydarze艅 dodatkowych promuj膮cych osi膮gni臋cia naukowe, nowoczesne technologie i metody badawcze stosowane w technice kryminalistycznej. Konferencje i seminaria b臋d膮 mie膰 charakter mi臋dzynarodowy, z udzia艂em prelegentów z zagranicy.

Tematyka CrimeLab:

- Sprz臋t, narz臋dzia i aparatura wykorzystywane w:
       - badaniu miejsca zdarzenia
       - dokumentowaniu, rejestracji, zabezpieczeniu oraz prezentacji materia艂u dowodowego
       - laboratoryjnych badaniach kryminalistycznych
- Systemy informatyczne wspomagaj膮ce procesy identyfikacji
- Systemy informatyczne i ewidencyjne wspomagaj膮ce zarz膮dzanie obiegiem materia艂u dowodowego
- Inny sprz臋t wykorzystywany w  technikach kryminalistycznych
- Oferta edukacyjna z zakresu kryminalistyki


W ramach CrimeLab b臋dzie mo偶na m.in.:

- Zapozna膰 si臋 z szerok膮 ofert膮 produktów i us艂ug wykorzystywanych m.in. przez: techników kryminalistyki, ekspertów pracuj膮cych w laboratoriach, a tak偶e osoby zarz膮dzaj膮ce procesem wykrywczym
- Nawi膮za膰 kontakty handlowe i wymieni膰 informacj臋 z  producentami i u偶ytkownikami takiego sprz臋tu
- Spotka膰 si臋 z  przedsi臋biorcami, praktykami i naukowcami z dziedzin, z którymi wspó艂pracuje  kryminalistyka
- Wzi膮膰 udzia艂 w ró偶nego rodzaju wydarzeniach dotycz膮cych: osi膮gni臋膰 naukowych, nowoczesnych technologii i metod badawczych stosowanych w technice kryminalistycznej

III Mi臋dzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia”

Wi臋cej: www.crimelab.pl