Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
19.04.2012, Wrocław Konferencja - Systemy do zarządzania kryzysowego. Bezpieczeństwo imprez masowych.
(2012-04-19)
19.04.2012, Wrocław Konferencja  - Systemy do zarządzania kryzysowego. Bezpieczeństwo imprez masowych.

Scandic Wrocław
Sala Concerto
ul. Piłsudskiego 49/57
50-032 Wrocław

Sytuacja kryzysowa wymaga podjęcia błyskawicznej i prawidłowej decyzji odnośnie rozwiązań koniecznych do usunięcia zagrożenia. Podczas tego spotkania chcemy zaprezentować jak należy zapewnić ludziom odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym.

Planowanie, organizowanie i zabezpieczenie imprezy masowej - to podstawowa wiedza w pigułce o prawidłowej organizacji imprez na dużą skalę.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

1. Systemy łączności:
- skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi,
- standardy cyfrowej transmisji bezprzewodowej (TETRA, TEDS, LTE),
- transmisja głosu i danych – szybka i niezawodna,
- radiowe sieci w służbach bezpieczeństwa i ratunkowych,
- bezprzewodowe usługi szerokopasmowe, wideokonferencje.

2. Bezpieczeństwo danych:
- bezpieczna komunikacja w epoce terroryzmu i klęsk żywiołowych,
- cyberterroryzm,
- bezpieczeństwo – teleinformatyczne, publiczne, transportu, obiektów, danych,
- zasilanie awaryjne i systemy zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
- bazy danych – gromadzenie, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja.

3. Systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu:
- monitoring zagrożeń,
- systemy monitorowania GPS i informacji przestrzennej GIS oraz ich zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym,
- systemy powiadamiania przy wykorzystywaniu nowoczesnych i dostępnych technologii (SMS),
- współpraca ze środkami masowego przekazu.

4. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe:
- mobilne systemy komputerowe,
- radiotelefony,
- monitory.

5. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych:
- działania logistyczne,
- rola administracji samorządowej i publicznej, służb mundurowych oraz ratunkowych w sytuacjach kryzysowych.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

Kadrę zarządzającą:
- jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
- funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR,
- specjalistów do zarządzania kryzysowego.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych odbiorców.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Więcej informacji:

mt.png

Ewa Cichocka
Kierownik projektu
tel. +48 22/ 101 33 40
fax. +48 22/ 244 25 37
ewa.cichocka@multitrain.pl

MultiTrain
ul. Blokowa 32
03-641 Warszawa