Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole─ç nas innym
Słownik
Monitorowanie (ang. monitoring)
Monitorowanie (ang. monitoring)

to zorganizowany sposób obserwacji, zwykle ci─ůg┼éy i d┼éugoterminowy. W systemach bezpiecze┼ästwa wyró┼╝nia si─Ö trzy rodzaje monitoringu:

- z nadzorem (człowiek lub maszyna dokonuje analizy obserwowanego materiału)
- bez nadzoru (materia┼é obserwacyjny jest gromadzony w formie zapisu - najcz─Ö┼Ťciej video)
- mieszany (materiał jest nadzorowany i gromadzony)

Monitoring zapewnia podj─Öcie odpowiednich dzia┼éa┼ä interwencyjnych w przypadku odebrania sygna┼éu alarmu. Pracownik stacji monitorowania w przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagro┼╝enia podejmuje natychmiastowe czynno┼Ťci interwencyjne w postaci wys┼éania za┼éogi patrolu na miejsce zdarzenia. Prawie wszystkie firmy na polskim rynku zajmuj─ůce si─Ö us┼éugami ochrony maj─ů w┼éasne stacje monitorowania.
System kontroli dost─Öpu
System kontroli dost─Öpu

jest to system stosowany g┼éównie w firmach i du┼╝ych korporacjach. Nale┼╝y do najcz─Ö┼Ťciej wdra┼╝anych systemów bezpiecze┼ästwa. Umo┼╝liwia ograniczenie dost─Öpu do wybranych pomieszcze┼ä lub stref osobom postronnym i nieuprawnionym oraz wizualizacj─Ö stanów zagro┼╝enia na terenie ca┼éego obiektu. 

System taki działa w oparciu o:

- klucze do zamków mechanicznych
- elementy zbli┼╝eniowe takie jak: plastikowe karty, karty chipowe i magnetyczne, breloczki, w których pami─Öci zakodowany jest niepowtarzalny numer seryjny. Po zbli┼╝eniu np. karty do czytnika urz─ůdzenie dekoduje jego numer identyfikuj─ůc w ten sposób posiadacza.
- zamki szyfrowe - gdzie nale┼╝y wprowadzi─ç odpowiedni kod numeryczny
- czytniki biometryczne: linii papilarnych, t─Öczówki oka,  siatkówki dna oka,  analizy  brzmienia g┼éosu,  rysunku ┼╝y┼é, czy analizy DNA.

Wszystkie wymienione metody identyfikacji wymagaj─ů wcze┼Ťniejszego zainstalowania odpowiednich urz─ůdze┼ä wej┼Ťciowych takich jak skaner i klawiatura oraz wykonawczych (rygle, zamki elektroniczne).


Ochrona techniczna
Ochrona techniczna

polega na kompleksowych us┼éugach projektowania, kompletacji dostaw, monta┼╝u i serwisu:     systemów alarmowych, systemów kontroli dost─Öpu, w tym rejestracji czasu pracy, systemów ochrony przeciwpo┼╝arowej budynków, systemów telewizji dozorowej ( telewizja przemys┼éowa CCTV),  systemów okablowania strukturalnego, systemów nag┼éo┼Ťnienia, w tym d┼║wi─Ökowych systemów ostrzegawczych oraz systemów integruj─ůcych. 
Ochrona mienia
Ochrona mienia

jest to us┼éuga ochroniarska polegaj─ůca na zapewnieniu bezpiecze┼ästwa mienia us┼éugobiorcy. Ochrona ta obejmuje:

- bezpo┼Ťredni─ů ochron─Ö fizyczn─ů - sta┼é─ů lub dora┼║n─ů, polegaj─ůca na sta┼éym dozorze sygna┼éów przesy┼éanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz─ůdzeniach i systemach alarmowych

- monitoring systemów alarmowych z centrali firmy ochroniarskiej

- zabezpieczenia techniczne: monta┼╝, konserwacja i naprawy elektronicznych urz─ůdze┼ä i systemów alarmowych oraz monta┼╝ urz─ůdze┼ä i ┼Ťrodków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

- konwojowanie i inkaso warto┼Ťci pieni─Ö┼╝nych towarów i przedmiotów warto┼Ťciowych oraz niebezpiecznych dla swoich zleceniodawców poprzez minimum dwuosobowe grupy konwojowe wyposa┼╝one i uzbrojone w bro┼ä paln─ů zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami- interwencje fizyczne

- wyjazdy uzbrojonych grup interwencyjnych po otrzymaniu sygna┼éów z systemów alarmowych w celu zapobiegania niepo┼╝─ůdanych zdarze┼ä i ew. dokonywania zatrzyma┼ä obywatelskich ich sprawców. 


Konwojowanie i inkaso
Konwojowanie i inkaso

us┼éuga ta polega na ochronie przenoszonych lub przewo┼╝onych warto┼Ťci pieni─Ö┼╝nych oraz innych przedmiotów warto┼Ťciowych lub niebezpiecznych przez odpowiednio wyposa┼╝one i wyszkolone grupy konwojowe. Agenci wyposa┼╝eni s─ů mi─Ödzy innymi w bro┼ä paln─ů krótk─ů i maszynow─ů, kuloodporne kamizelki, he┼émy oraz ┼Ťrodki ┼é─ůczno┼Ťci radiowej i telefonicznej. Samochody, którymi si─Ö poruszaj─ů s─ů odpowiednio przystosowane do przewo┼╝enia warto┼Ťci pieni─Ö┼╝nych. Ka┼╝da grupa konwojowa dzia┼éa w oparciu o ┼Ťcis┼é─ů instrukcj─Ö, okre┼Ťlaj─ůc─ů tras─Ö konwoju, struktur─Ö grupy i taktyk─Ö dzia┼éania z uwzgl─Ödnieniem procedur alarmowych w wypadku zaistnienia jakiegokolwiek zagro┼╝enia.System alarmowy
System alarmowy

to zespó┼é urz─ůdze┼ä s┼éu┼╝─ůcych najcz─Ö┼Ťciej zabezpieczeniu danego obiektu przed w┼éamaniem (system alarmu w┼éamania) lub po┼╝arem (system przeciwpo┼╝arowy). W systemach alarmu w┼éamania najcz─Ö┼Ťciej wykorzystuje si─Ö pasywne czujniki podczerwienie reaguj─ůce na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach gara┼╝owych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przewa┼╝nie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez u┼╝ytkownika. Systemy alarmowe nie s─ů skomplikowane w obs┼éudze, a zwi─Ökszaj─ů bezpiecze┼ästwo obiektu.Cz─Östo dodatkowym elementem do systemu alarmu w┼éamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadaj─ů funkcj─Ö wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony.Urz─ůdzenie do r─Öcznego powiadamiania o po┼╝arze.

Istotn─ů grup─Ö w┼Ťród systemów alarmowych stanowi─ů systemy alarmów przeciwpo┼╝arowych. Najcz─Ö┼Ťciej oparte s─ů one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski r─Öcznego powiadamiania- zgodnie z norm─ů EN-54 nazywane R─Öcznymi Ostrzegaczami Po┼╝arowymi (w skrócie ROP). W du┼╝ych obiektach cz─Östo posiadaj─ů po┼é─ůczenie ze stra┼╝─ů po┼╝arn─ů oraz wspó┼édzia┼éaj─ů z innymi systemami ochrony p.po┼╝. - automatycznymi systemami ga┼Ťniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne o┼Ťwietlenie, d┼║wi─Ökowy system ostrzegania (DSO) itp.


Paralizator
Paralizator

jest to bro┼ä elektryczna, która z za┼éo┼╝enia nie ma zabi─ç przeciwnika. Wytwarza napi─Öcie elektryczne rz─Ödu 20 000-500 000 V, jednak o bardzo ma┼éym nat─Ö┼╝eniu. Pora┼╝a to uk┼éad nerwowy napastnika, czyni─ůc go niezdolnym do dalszej walki. Stan ten trwa oko┼éo kilkudziesi─Öciu minut. Wyró┼╝niane s─ů paralizatory tradycyjne (wymagaj─ůce bezpo┼Ťredniego kontaktu z cia┼éem przeciwnika), jak i te wystrzeliwuj─ůce elektrody (o zasi─Ögu ok. 5 m) - np. taser.


Pluskwa (podsłuch)
Pluskwa (podsłuch)

to okre┼Ťlenie miniaturowego nadajnika radiowego po┼é─ůczonego z mikrofonem, zwykle instalowanego w pomieszczeniach mieszkalnych bez wiedzy i zgody ich u┼╝ytkowników; niekiedy termin ten u┼╝ywany jest te┼╝ w odniesieniu do urz─ůdze┼ä rejestruj─ůcych inny rodzaj sygna┼éu (np. z kamery wideo lub z klawiatury komputera), albo transmituj─ůcych dane w inny sposób (nadajniki podczerwieni, sieci IP).

Urz─ůdzenia tego typu wykorzystywane s─ů przede wszystkim przez s┼éu┼╝by wywiadowcze i policj─Ö w celu obserwacji podejrzanych i pozyskiwania informacji o planowanych dzia┼éaniach; zdarza si─Ö jednak, ┼╝e s─ů te┼╝ narz─Ödziem dzia┼éalno┼Ťci przest─Öpczej.

Wykrywanie wspó┼éczesnych urz─ůdze┼ä pods┼éuchowych - z których cz─Ö┼Ť─ç mo┼╝e by─ç ca┼ékowicie pasywna - jest bardzo skomplikowanym zadaniem, które zwykle stanowi kombinacj─Ö analizy spektrum elektromagnetycznego, korelacji sygna┼éów radiowych, rentgenografii i termografii, wykrywania sygnatur uk┼éadów pó┼éprzewodnikowych, oraz wielu innych metod.


Biuro Ochrony Rz─ůdu (BOR)
Biuro Ochrony Rz─ůdu (BOR)

jest to jednolita, umundurowana i uzbrojona  formacja podleg┼éa Ministrowi Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji, której g┼éównymi zadaniami s─ů ochrona obiektów i osób, które s─ů wa┼╝ne ze wzgl─Ödu na dobro i interes pa┼ästwa. Biuro Ochrony Rz─ůdu wykonuje zadania ochronne poprzez m.in. planowanie zabezpieczenia osób, obiektów i urz─ůdze┼ä, rozpoznanie i analiz─Ö zagro┼╝e┼ä, zapobieganie powstawaniu zagro┼╝e┼ä, koordynacj─Ö dzia┼éa┼ä ochronnych ró┼╝nych s┼éu┼╝b, wykonywanie ochrony bezpo┼Ťredniej, zabezpieczanie obiektów i urz─ůdze┼ä. W trakcie wykonywania obowi─ůzków s┼éu┼╝bowych funkcjonariusze BOR wspó┼épracuj─ů z funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpiecze┼ästwa Wewn─Ötrznego, Agencji Wywiadu, Stra┼╝y Granicznej, ┼╗andarmerii Wojskowej. Funkcjonariusze BOR maj─ů prawo wydawa─ç polecenia, zatrzymywa─ç pojazdy, legitymowa─ç osoby w celu ustalenia to┼╝samo┼Ťci, zatrzymywa─ç osoby, dokonywa─ç kontroli osobistej, zwraca─ç si─Ö o niezb─Ödn─ů pomoc do organów, instytucji i osób. W sytuacjach zagro┼╝enia funkcjonariusze BOR mog─ů u┼╝y─ç ┼Ťrodków przymusu bezpo┼Ťredniego (si┼éa fizyczna, pa┼éki s┼éu┼╝bowe i psy), a nawet u┼╝y─ç broni palnej. Funkcjonariusze BOR towarzysz─ů osobom ochranianym niemal na ka┼╝dym kroku przez 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu. Je┼╝d┼╝─ů z osobami ochranianymi w delegacje zagraniczne, na wakacje, w sprawach prywatnych itd. Przez to funkcjonariusze BOR bardzo dobrze znaj─ů ┼╝ycie prywatne osób ochranianych.SSWiN
SSWiN

jest to skrót od Systemu Sygnalizacji W┼éamania i Napadu, który jest zespo┼éem urz─ůdze┼ä, maj─ůcych na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargni─Öcia do obiektu czy te┼╝ naruszenie terenu zewn─Ötrznego. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazuj─ů zarejestrowany sygna┼é do centrali alarmowej, która w zale┼╝no┼Ťci od tego, jak jest zaprogramowana, przeka┼╝e sygna┼é powiadamiaj─ůcy o intruzie na obszarze obiektu chronionego

Podstawowymi elementami ka┼╝dego systemu sygnalizacji w┼éamania i napadu s─ů: centrala alarmowa wraz z akumulatorem stanowi─ůcym rezerwowe ┼║ród┼éo zasilania, urz─ůdzenia wykrywaj─ůce zagro┼╝enia (np. czujniki, przyciski napadowe) oraz elementy wykonawcze s┼éu┼╝─ůce do powiadamiania o zaistnia┼éym alarmie czy innym zdarzeniu (np. sygnalizatory, dialer telefoniczny, nadajnik radiowy).
´╗┐
Wybierz wojew├│dztwo
lub wybierz kategori─Ö z listy:


Najnowsze firmy
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.

Zobacz wizyt├│wk─Ö
Kameleon Biuro Detektywistyczne - Oddział Gorzów Wielkopolski
Kameleon Biuro Detektywistyczne - Oddział Gorzów Wielkopolski

Zobacz wizyt├│wk─Ö
´╗┐
Najbli┼╝sze targi i wystawy