Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole─ç nas innym
Słownik
 Detektyw (ang. detective, łac. detegere, detectum - odkryć, wykryć)
Detektyw (ang. detective, łac. detegere, detectum - odkryć, wykryć)

jest agentem pa┼ästwowego lub prywatnego biura ┼Ťledczego, który prowadzi dochodzenia. Praca detektywa polega przede wszystkim na zbieraniu informacji z ró┼╝nych dziedzin o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. (┼Ťledzenie niewiernych ma┼é┼╝onków, zbieranie informacji o sprawach np. maj─ůtkowych czy spadkowych, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywaj─ůcych si─Ö itd.) Co raz cz─Ö┼Ťciej z us┼éug biura detektywistycznego korzystaj─ů firmy w celu np. wykrycia kradzie┼╝y w firmie lub te┼╝ sprawdzenia swoich pracowników. Detektywi otrzymuj─ů równie┼╝ zlecenia dotycz─ůce zjawiska  nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomo┼Ťci stanowi─ůcych tajemnice handlow─ů. Je┼Ťli chce si─Ö pracowa─ç w tym zawodzie nale┼╝y zda─ç egzamin pa┼ästwowy aby uzyska─ç licencj─Ö detektywa, wydawan─ů przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 
Ochroniarz (ustawowa nazwa Pracownik Ochrony)
Ochroniarz (ustawowa nazwa Pracownik Ochrony)

to osoba zajmuj─ůca si─Ö zapewnianiem bezpiecze┼ästwa i ochron─ů. Pracownikiem Ochrony jest osoba posiadaj─ůca licencj─Ö pracownika ochrony I b─ůd┼║ II stopnia lub licencj─Ö pracownika zabezpieczenia technicznego I b─ůd┼║ II stopnia. Pracownikiem Ochrony (wg stanu prawnego na 16 grudnia 2008 r.) jest te┼╝ osoba nie posiadaj─ůca licencji pracownika ochrony.

Pracownik Ochrony wykonuje zadania ochrony w formie sta┼éej, dora┼║nej, konwojowaniu mienia oraz przedmiotów warto┼Ťciowych i niebezpiecznych a tak┼╝e dozorze sygna┼éów alarmowych. W polskim  porz─ůdku prawnym podstaw─Ö prawn─ů dzia┼éania firm i pracowników ochrony okre┼Ťla ustawa  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740  z pó┼║niejszymi zmianami).


Obrona konieczna
Obrona konieczna

jest to okoliczno┼Ť─ç wy┼é─ůczaj─ůca bezprawno┼Ť─ç czynu zabronionego. Obrona konieczna jest wi─Öc jednym z kontratypów. Dokonanie czynu w sytuacji obrony koniecznej oznacza, ┼╝e sprawca nie b─Ödzie za┼ä ┼Ťcigany - czyn nie by┼é bowiem bezprawny. Istot─ů dzia┼éania w obronie koniecznej jest odpieranie zamachu. Adresatem tych dzia┼éa┼ä jest tylko napastnik i jego dobro. Odpieranie zamachu kosztem dobra osoby trzeciej nie b─Ödzie dzia┼éaniem w ramach obrony koniecznej, lecz mo┼╝e w tym przypadku zachodzi─ç stan wy┼╝szej konieczno┼Ťci. Przepisy karne wymagaj─ů, aby ┼Ťrodki obrony nie przekracza┼éy granicy konieczno┼Ťci w zakresie si┼éy i rodzaju, czyli aby by┼éy konieczne (niezb─Ödne) dla odparcia zamachu. Osoba odpieraj─ůca zamach musi dzia┼éa─ç w celu jego odparcia, co zak┼éada ┼Ťwiadomo┼Ť─ç zamachu i wol─Ö obrony dobra zaatakowanego.Naruszenie jakiegokolwiek dobra napastnika, gdy granica obrony koniecznej jest przekroczona, stanowi przest─Öpstwo.


┼Ürodki przymusu bezpo┼Ťredniego stosowane przez pracownik├│w ochrony
┼Ürodki przymusu bezpo┼Ťredniego stosowane przez pracownik├│w ochrony

Prawo do stosowania przez pracowników posiadaj─ůcych licencj─Ö pracownika ochrony fizycznej, ┼Ťrodków przymusu bezpo┼Ťredniego wynika z zapisu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz Rozporz─ůdzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegó┼éowych warunków i sposobów u┼╝ycia przez pracowników ochrony ┼Ťrodków przymusu bezpo┼Ťredniego. Pracownik ochrony przed zastosowaniem ┼Ťrodków przymusu bezpo┼Ťredniego obowi─ůzany jest do wezwania osoby do zachowania si─Ö zgodnego z prawem oraz do uprzedzenia, ┼╝e w przypadku niepodporz─ůdkowania si─Ö wezwaniu zostan─ů u┼╝yte wobec niej ┼Ťrodki przymusu bezpo┼Ťredniego.

┼Ürodki przymusu bezpo┼Ťredniego:
- Siła fizyczna
- Kajdanki
- Pałka
- Pies obronny
- Paralizator, miotacz gazu, broń gazowa

┼Ürodków przymusu bezpo┼Ťredniego mo┼╝e u┼╝ywa─ç tylko i wy┼é─ůcznie pracownik posiadaj─ůcy licencj─Ö pracownika ochrony.Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)

to wewn─Ötrzne s┼éu┼╝by ochrony, które s─ů tworzone na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 r. SUFO tworzone s─ů jako prywatne firmy przez osoby, które uzyska┼éy koncesje na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w zakresie us┼éug ochrony osób i mienia, posiadaj─ů pozwolenie na bro┼ä na okaziciela, wydane na podstawie odr─Öbnych przepisów.
Podstawowym zadaniem SUFO jest ochrona osób i mienia (ochrona obiektów, konwojowanie). Zadanie te realizuj─ů pracownicy ochrony posiadaj─ůcy licencj─Ö (1 lub 2 stopnia). SUFO w zakresie ochrony osób i mienia ma obowi─ůzek wspó┼épracy z Policj─ů, jednostkami ochrony przeciwpo┼╝arowej, obrony cywilnej i stra┼╝ami miejskimi. Nadzór nad dzia┼éalno┼Ťci─ů specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych sprawuje Komendant G┼éówny Policji


Dyktafon
Dyktafon

jest  to przeno┼Ťny magnetofon  lub urz─ůdzenie cyfrowe z wbudowanym mikrofonem, umo┼╝liwiaj─ůce nagrywanie d┼║wi─Öku. No┼Ťnikiem d┼║wi─Öku mo┼╝e by─ç kaseta magnetofonowa o ró┼╝nym czasie nagrania i wielko┼Ťci lub uk┼éad elektroniczny zapisuj─ůcy w formie cyfrowej skompresowany d┼║wi─Ök. Dyktafony s─ů zazwyczaj wyposa┼╝one w system aktywuj─ůcy nagrywanie w momencie pojawienia si─Ö d┼║wi─Öku. Mog─ů posiada─ç wej┼Ťcie dla dodatkowego mikrofonu oraz funkcj─Ö przy┼Ťpieszaj─ůc─ů lub spowalniaj─ůc─ů ods┼éuchiwanie. Obecnie cz─Östo zintegrowane s─ů z innymi urz─ůdzeniami, np. telefonem komórkowym lub przeno┼Ťnym odtwarzaczem mp3.


Samoobrona
Samoobrona

jest ogó┼é dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu obron─Ö przed fizycznym atakiem napastnika. Poza sensem potocznym, oznaczaj─ůcym ka┼╝dy sposób obrony, u┼╝ywa si─Ö tego terminu jako okre┼Ťlenia sztuk walki (bez u┼╝ycia broni lub u┼╝ywaj─ůc przedmiotów u┼╝ytku codziennego). Wyspecjalizowane szko┼éy prowadz─ů kursy samoobrony, ucz─ůce zachowa┼ä umo┼╝liwiaj─ůcych odparcie ataku silniejszego napastnika. Coraz cz─Ö┼Ťciej w Polsce pojawiaj─ů si─Ö kursy samoobrony dla kobiet. Nale┼╝y do nich jednak podchodzi─ç z du┼╝─ů ostro┼╝no┼Ťci─ů (jak i do wszystkich krótkich kursów samoobrony). Nie jest bowiem mo┼╝liwe szybkie opanowanie przez kogo┼Ť, kto nie mia┼é nigdy do czynienia ze sportem, technik walki wr─Öcz, zw┼éaszcza wobec ataku z zaskoczenia, przez liczniejszego, silniejszego i uzbrojonego przeciwnika. Dobrze poprowadzony kurs samoobrony przekazuje uczestnikom wiedz─Ö na temat, jak unika─ç zagro┼╝enia, jak zachowa─ç si─Ö w sytuacjach podwy┼╝szonego ryzyka, nie dopu┼Ťci─ç do siebie paniki itp. Umiej─Ötno┼Ťci walki wr─Öcz nie graj─ů tu najwa┼╝niejszej roli, cho─ç konieczne jest oswojenie adeptów z prostymi technikami.


Ochrona fizyczna
Ochrona fizyczna

jest podstawowym i nieodzownym elementem ka┼╝dego systemu ochrony. Polega na sta┼éej obecno┼Ťci pracowników ochrony w strze┼╝onym obiekcie. Do ich obowi─ůzków nale┼╝y czuwanie nad bezpiecze┼ästwem osób i mienia znajduj─ůcych si─Ö na terenie strze┼╝onego obiektu, a tym samym zapobieganie w┼éamaniom, kradzie┼╝om czy dewastacjom mienia. Grupa interwencyjna
Grupa interwencyjna

zazwyczaj pe┼éni s┼éu┼╝b─Ö ca┼éodobowo. Agenci ochrony w takich grupach uzbrojeni s─ů w bro┼ä paln─ů i ┼Ťrodki przymusu bezpo┼Ťredniego, tj. r─Öczne miotacze gazu, pa┼éki obronne i kajdanki. Regularnie przechodz─ů kursy i szkolenia dotycz─ůce dzia┼éania, ochrony mienia, zasad ochrony fizycznej, doskonalenia umiej─Ötno┼Ťci strzeleckich oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Do zakresu dzia┼éania grup interwencyjnych nale┼╝y natychmiastowa interwencja w przypadku zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa osób i mienia.
 Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television)
Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television)

to system przekazywania obrazu (rzadziej w po┼é─ůczeniu z d┼║wi─Ökiem) z okre┼Ťlonych pomieszcze┼ä w zamkni─Ötym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) s┼éu┼╝─ůcy do nadzoru oraz zwi─Ökszeniu bezpiecze┼ästwa pomieszcze┼ä lub przestrzeni, w obr─Öbie których zosta┼éy zainstalowane kamery. Podgl─ůd z kamer zwykle jest udost─Öpniony wy┼é─ůcznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowa┼ä. Dzi┼Ť poj─Öcie telewizji przemys┼éowej zostaje powoli wypierane przez "monitoring video", co jest w┼éa┼Ťciwie anglicyzmem, lecz skuteczniej opisuje zakres i dziedzin─Ö przedmiotu o którym mówi. Telewizja przemys┼éowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp. 


´╗┐
Wybierz wojew├│dztwo
lub wybierz kategori─Ö z listy:


Najnowsze firmy
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.

Zobacz wizyt├│wk─Ö
Kameleon Biuro Detektywistyczne - Oddział Gorzów Wielkopolski
Kameleon Biuro Detektywistyczne - Oddział Gorzów Wielkopolski

Zobacz wizyt├│wk─Ö
´╗┐
Najbli┼╝sze targi i wystawy