Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole膰 nas innym
Private Eye
Private Eye

PRIVATE EYE
Klientami agencji detektywistycznej Private Eye s膮 zarówno osoby prywatne, jak i podmioty gospodarcze.
Nasze biuro detektywistyczne korzysta z zaawansowanych technologii i szerokiego dost臋pu do informacji.
Us艂ugi detektywistyczne 艣wiadczone s膮 przez biuro Private Eye do wyja艣nienia wszelkich niejasno艣ci i pyta艅.

W sprawach osobistych:

- obserwacja i ustalenia oraz zbieranie dokumentacji dowodowej
- zbieranie dokumentacji w sprawach rozwodowych, osobistych
- poszukiwania osób zaginionych, genealogiczne, osób najbli偶szych i krewnych
- ustalanie maj膮tków wspó艂ma艂偶onków
- wykrywanie i ujawnianie wszelkiego rodzaju pods艂uchów, kamer analogowych i cyfrowych
- pomagamy w sprawach bardzo osobistych, kr臋puj膮cych typu szanta偶, gro藕by czy innych
- odzyskiwanie danych z no艣ników elektronicznych z dysków twardych jak i kart SIM
- dokumentacja foto-video spotka艅 oficjalnych, nieoficjalnych

W sprawach gospodarczych:
- czynno艣ci na terenie firm wykonujemy w sposób operacyjny lub oficjalny
- czynno艣ci sprawdzaj膮 ce pracowników, dostawców, odbiorców
- weryfikacja zasadno艣ci zwolnie艅 lekarskich
- detektywistyczne elektroniczne urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce
- kamery, mikrofony jako monitoring jawny i niejawny
- wykrywanie i ujawnianie wszelkiego rodzaju pods艂uchów, kamer analogowych i cyfrowych

Wywiad gospodarczy:

- sprawdzenia stanu maj膮tkowego przedsi臋biorstw, firm i kontrahentów
- wszelki wywiad operacyjny o firmach.

KONTROLA PRACOWNIKA

Jeste艣my firm膮 specjalizuj膮ca si臋 w kontroli pracowników – zarówno tych pracuj膮cych stacjonarnie jak i reprezentuj膮cych firm臋 w terenie.

Nasza kontrola skierowana jest na grup臋 pracowników maj膮cych nieograniczony dost臋p do firmowych 艣rodków transportu (i nie tylko) oraz niepodlegaj膮cych codziennej bezpo艣redniej kontroli prze艂o偶onego, co bardzo cz臋sto prowadzi do nadu偶y膰 i strat ponoszonych przez pracodawc臋.
By zminimalizowa膰, a nast臋pnie wyeliminowa膰 owe nadu偶ycia, proponujemy nasze us艂ugi.

Nasza kontrola mo偶e by膰:
-niejawna, polegaj膮ca na ca艂odniowej kontroli pracownika bez jego wiedzy - osobista lub przy u偶yciu urz膮dze艅 rejestruj膮cych.
-jawna, polegaj膮ca na sprawdzeniu pracownika w miejscach w których powinien przebywa膰 - zgodnie z wcze艣niejszym planem.

Po przeprowadzonej kontroli sporz膮dzamy protokó艂 pokontrolny, który jest przekazywany Kierownictwu.

Kontrolujemy i oceniamy stan rzeczywisty przy zachowaniu dystansu, dyskrecji z pe艂nym uwzgl臋dnieniem potrzeb Kierownictwa.
Forma kontroli, jej zasady i sta艂a wspó艂praca z Kierownictwem daj膮 zauwa偶alny, wr臋cz natychmiastowy wzrost wyników.
Dzia艂amy tylko i wy艂膮cznie dla dobra firmy oraz na bie偶膮co korygujemy form臋 kontroli dla potrzeb Kierownictwa.
Podczas czynno艣ci wspó艂pracujemy tylko i wy艂膮cznie z osobami wyznaczonymi przez Kierownictwo.
Jeste艣my poza wszelkimi uk艂adami kole偶e艅skimi.
Kontroli dokonujemy na terenie ca艂ego kraju.
Naszym dzia艂aniem pomogli艣my ju偶 wielu firmom w egzekwowaniu sumienno艣ci pracownika i jego staranno艣ci, a tak偶e w demaskowaniu osób dzia艂aj膮cych na szkod臋 firmy.


Powy偶sze czynno艣ci oraz inne wykonujemy na terenie kraju jak i poza jego granicami.


WPIS "PRIVATE-EYE" poleca portal www.ochronawpolsce.pl
Strona internetowa:www.private-eye.pl
Wizyt贸wka:www.private-eye.ochronawpolsce.pl
Adres e-mail:biuro@private-eye.pl
Telefon:tel. kom.  +48 694-11-11-04
tel. kom.  +48 608-09-81-11
Ulica:Jagiello艅ska 103
Kod i miasto:85-027 Bydgoszcz
Wojew贸dztwo:Pomorskie
Dodatkowe zdj臋cia