Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
29.02.2016 Konferencja - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym.
(2016-02-16)
kryzysowe_luty.jpg


Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do bezpłatnego udziału w konferencji „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”, która odbędzie się 29.02.2016 we Wrocławiu.

Jak służby reagują w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych?
Jak osiągnąć gotowość do skutecznego działania w sytuacji zagrożenia?
Jakie są priorytety, cele i wymagania służące zapewnianiu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej?


Wykłady podczas konferencji poprowadzą:


- Marcin Podgórski, Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Planowania w SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

"Rola systemów Powiadamiania Ratunkowego i PRM w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa"

- mjr dr Jarosław Stelmach, Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
"Wieloaspektowość zarządzania reagowaniem w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym"

- Michał Borowski - Wireless Product Manager - Huawei Polska
"eLTE – szerokopasmowy system dyspozytorski firmy Huawei"


- Radosław Rozmus - Główny specjalista ds. systemów powiadamiania - Comfortel Sp. Zo.o.
"System Dystrybucji Informacji VOCATEL skutecznym środkiem powiadamiania"

-
Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu - DGT Sp. z o.o.
"Systemy dyspozytorskie – nieodzowny element komunikacji w zarządzaniu kryzysowym"

- Krzysztof Gralik - Główny Specjalista ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Starostwo Powiatowe w Otwocku
"Determinanty skutecznej komunikacji w wybranych fazach zarządzania kryzysowego"

- st. bryg. Mariusz Szojda - Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
„Wykorzystanie nowoczesnych systemów łączności przez Straż Pożarną woj. śląskiego na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych mających znamiona zarządzania kryzysowego”

- Bartłomiej Bajak - Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego - Urząd Miejski Wrocławia
„Współdziałanie służb - bezpieczeństwo każdego dnia”

- dr Marek Gąska - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Do udziału zapraszamy:- przedstawicieli administracji publicznej
- funkcjonariuszy służb mundurowych
- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR

Strona wydarzenia: http://multiexpo.pl/zarzadzanie-kryzysowe1
Bezpłatna rejestracja:
http://multiexpo.pl/zarzadzanie-kryzysowe1/rejestracja


ochrona_rgb1.png
Patronem Medialnym