Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole膰 nas innym
Problematyka monitoringu wizyjnego.
(2012-12-11)

prch.jpg


Problematyka monitoringu wizyjnego.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) wraz z firmami stowarzyszonymi w Radzie przygotuje dokument dotycz膮cy monitoringu wizyjnego w centrach i sieciach handlowych.

Ministerstwo Spraw Wewn臋trznych RP (MSW) skierowa艂o do PRCH pismo z pro艣b膮 o opracowanie zagadnie艅, które powinny zosta膰 uj臋te przez Ustawodawc臋 w zakresie problematyki monitoringu wizyjnego. PRCH, maj膮c na uwadze interes centrów i sieci handlowych wykorzystuj膮cych system monitoringu wizyjnego (CCTV) podj臋艂a si臋 stworzenia opracowania prezentuj膮cego opinie firm stowarzyszonych w PRCH w zakresie:

- okre艣lenia podmiotów mog膮cych korzysta膰 z systemów CCTV oraz obszarów i okoliczno艣ci w których mo偶na wykorzystywa膰 systemy wideonadzoru

- wypracowania mechanizmu rejestracji i kontroli systemu CCTV

-  okre艣lenia zasad dost臋pu osób i instytucji do nagranego obrazu, a tak偶e procedur i terminów przechowywania nagra艅 formalnych dla operatorów

- ustalenia sposobu informowania klientów centrów i sieci handlowych o granicach obszaru obj臋tego zasi臋giem prac y kamer oraz podmiotu, który ten nadzór prowadzi

- okre艣lenia zasad wspó艂pracy z organami 艣cigania, m.in. w zakresie sposobu dost臋pu do nagra艅 i trybu ich przekazywania


Rekomendacja dla MSW mo偶e stanowi膰 równie偶 wa偶ne rozwini臋cie Kodeksu Dobrych Praktyk PRCH w zakresie bezpiecze艅stwa w centrach i sieciach handlowych. Kodeks jest zbiorem najlepszych praktyk w zakresie umowy najmu, rozlicze艅 kosztów wspólnych oraz marketingu. PRCH na bie偶膮co b臋dzie informowa膰 odno艣nie prac nad dokumentem dotycz膮cym problematyki monitoringu wizyjnego.
 

Polska Rada Centrów Handlowych, PRCH
, jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszaj膮cym obecnie ponad 200 firm dzia艂aj膮cych w bran偶y nieruchomo艣ci centrów handlowych. Jest narodowym partnerem ICSC, International Council of Shopping Centers, i dzia艂a na terenie Polski od 2003 roku. PRCH zas艂yn臋艂a w bran偶y dzi臋ki lobbingowi przeciwko ustawie WOH i wypracowaniu kompromisu w sprawie zakazu handlu w niedziele. Stowarzyszenie wydaje raporty rynkowe, tworzy kompleksowe programy edukacyjne, jest organizatorem szkole艅, konferencji i spotka艅 networkingowych.

 

G艂ówne Cele

1. Promocja pozytywnego wizerunku centrów i ulic handlowych w kr臋gach opiniotwórczych
2. Propagowanie najlepszych praktyk w bran偶y nieruchomo艣ci handlowych
3. Aktywny dialog z organizacjami maj膮cymi wp艂yw na przysz艂o艣膰 i dynamik臋 rozwoju bran偶y nieruchomo艣ci handlowych w Polsce
4. Znoszenie barier prawnych w rozwoju handlu w Polsce
5. Wydawanie i aktualizowanie kluczowych informacji odno艣nie bran偶y
6. Tworzenie szerokiego forum bran偶owego dla rozwoju kontaktów, bada艅 i wiedzyWi臋cej Informacji:

Anna Szmeja-Kroplewska
Dyrektor Generalny
Polska Rada Centrów Handlowych
+48 510 020 040