Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole膰 nas innym
BIURO OCHRONY LUNA-Konwojowanie
BIURO OCHRONY LUNA-Konwojowanie

Ochrona fizyczna obiektów

System stacjonarnej ochrony fizycznej polega na sta艂ej obecno艣ci pracowników ochrony na terenie strze偶onego obiektu.

Zadaniem  pracowników jest nieustanne czuwanie nad bezpiecze艅stwem znajduj膮cych si臋 tam osób i ochrona mienia przed zaborem i zniszczeniem. Zakres obowi膮zków i plan zabezpieczenia obiektu opracowywany jest
z uwzgl臋dnieniem Pa艅stwa sugestii i oczekiwa艅.

Wst臋pny zakres obowi膮zków pracownika ochrony:

-ewidencja ruchu samochodowo -  pieszego

-udzielanie  informacji petentom i kierowanie ich do w艂a艣ciwych rejonów

-prowadzenie ewidencji kluczy, plombowanie oraz i sprawdzanie pomieszcze艅 i ich zabezpiecze艅 po zako艅czonej pracy

-sta艂e patrolowanie terenu wewn膮trz i na zewn膮trz obiektu oraz miejsc o szczególnym  zagro偶eniu

-kontrola wszystkich osób wchodz膮cych i wychodz膮cych  poza godzinami pracy

-sporz膮dzanie ca艂odobowych raportów z przebiegu s艂u偶by i wszelkich zdarze艅

-inne obowi膮zki, opracowane zgodnie z Pa艅stwa zapotrzebowaniem

SYSTEM MONITORINGU:

Skuteczny i najta艅szy 艣rodek zabezpieczenia mienia
system ten opiera si臋 na zaawansowanych technicznie systemach alarmowych i mobilnych grupach interwencyjnych.


System monitoringu sk艂ada si臋 z nowoczesnych uk艂adów elektronicznych przekazuj膮cych nap艂ywaj膮ce z terenu informacje do stacji monitorowania.
Informacje te s膮 automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane grupom interwencyjnym w terenie ze wskazaniem obiektów, w których nast膮pi艂o naruszenie  
dozorowanych stref .

Zadaniem grupy interwencyjnej jest dotarcie do obiektu w godzinach szczytu w czasie nie d艂u偶szym ni偶 15 minut , natomiast w godzinach nocnych do 5 minut.

Jednocze艣nie operator stacji monitorowania mo偶e natychmiast powiadomi膰 odpowiednie  s艂u偶by : Stra偶  Po偶arna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

KONWOJOWANIE:

Us艂ug臋 konwojowania wykonujemy zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 14.10.1998r., w sprawie szczegó艂owych zasad i wymaga艅 jakim powinna odpowiada膰 ochrona warto艣ci pieni臋偶nych przechowywanych i transportowanych przez przedsi臋biorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858).

Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewo偶onego mienia przed rabunkiem, kradzie偶膮, zagubieniem lub zniszczeniem i dostarczenie go w stanie nienaruszonym adresatowi .

Do s艂u偶by konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadaj膮 odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, gwarantuj膮ce nale偶yte wykonanie powierzonych zada艅.

Strona internetowa:www.lunaochrona.pl
Wizyt贸wka:www.lunak.ochronawpolsce.pl
Adres e-mail:info@ochrona-luna.pl
Telefon:tel.kom.+48 500 150 914
tel.kom.+48 509 841 895
tel.kom.+48 509 841 795
Ulica:Katowicka 104
Kod i miasto:41-500 Chorz贸w
Wojew贸dztwo:艢l膮skie
Dodatkowe zdj臋cia