Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole膰 nas innym
Agencja Ochrony WENA- ochrona obiekt贸w
Agencja Ochrony  WENA- ochrona obiekt贸w
Agencja Ochrony  WENA Spó艂ka z o.o. jest prywatnym przedsi臋biorstwem utworzonym i prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 od 1988 roku.
Centrala Agencji mie艣ci si臋 w Gda艅sku.
W czasie ponad osiemnastoletniej dzia艂alno艣ci systematycznie zwi臋kszamy obroty oraz zasi臋g 艣wiadczonych us艂ug, zatrudniaj膮c w chwili obecnej ok. 400 osób.

Agencj膮 Ochrony kieruj膮:
mgr Stanis艂aw B艂osi艅ski - Dyrektor Naczelny (udzia艂owiec), ekonomista, specjalno艣膰 w zakresie organizacji i zarz膮dzania.

mgr Kazimierz Podsiad艂o
- Licencja II stopnia pracownika ochrony fizycznej nr 0007747.

mgr Mariusz Burdak
- Dyrektor ds. Marketingu /Szef Ochrony/, ekonomista, specjalno艣膰 w zakresie organizacji i zarz膮dzania.
Licencja II stopnia pracownika ochrony fizycznej nr 0007768, uprawnienia Kierownika ds. Bezpiecze艅stwa w ramach realizacji ochrony imprez masowych.

mgr Zbigniew Komorowski
- Specjalno艣膰 w zakresie transportu i logistyki, studia podyplomowe specjalno艣膰 - Zarz膮dzanie Kryzysowe w Przedsi臋biorstwie i Administracji. Audytor systemów zarz膮dzania ISO i INK.


Dzia艂alno艣膰 nasz膮 opieramy na profesjonalizmie, wysokiej jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug oraz bezwzgl臋dnej zasadzie pe艂nej dyskrecji i poufno艣ci, tak w trakcie realizacji us艂ugi, jak równie偶 po jej ewentualnym zako艅czeniu.
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE US艁UGI:
- Bezpo艣rednia ochrona fizyczna obiektów
- Bezpo艣rednia ochrona imprez masowych
- Konwojowanie, inkaso warto艣ci pieni臋偶nych
- Systemy alarmowe i telewizja przemys艂owa
- Monitorowanie systemów alarmowych
- Satelitarny system monitorowania pojazdów.

Nasz膮 firm臋 cechuje:

- Zatrudnienie pracowników przeszkolonych, umundurowanych, oznakowanych, wyposa偶onych w 艣rodki przymusu w zale偶no艣ci od potrzeb
- Nadzór bezpo艣redni nad obiektami i pracownikami ochrony realizowany przez szczebel kierowniczy Agencji
- Sta艂y Kontakt radiowy pracowników ochrony, z obowi膮zkiem okresowego sk艂adania meldunków o stanie zabezpieczenia obiektu do Centrum Nadzoru Radiowego
- Monitorowanie elektronicznych systemów alarmowych wliczone w cen臋 ochron
- Profesjonalne opracowanie planu ochrony imprezy z uwzgl臋dnieniem specyfiki, w oparciu o bank danych o terenach i obiektach, w których organizowane s膮 imprezy masowe
- Ubezpieczenie kontraktowe oraz deliktowe konwojowanych warto艣ci pieni臋偶nych oraz innych przedmiotów warto艣ciowych
- Profesjonalne opracowanie projektu: elektronicznego systemu alarmowego, systemu kontroli dost臋pu, telewizji przemys艂owej z uwzgl臋dnieniem specyfiki obiektu
- Ca艂odobowy nadzór nad elektronicznymi systemami alarmowymi realizowany przez Komputerowe Centrum Monitoringu Agencji Ochrony "WENA"
Strona internetowa:www.wena.pl
Wizyt贸wka:www.wenagd.ochronawpolsce.pl
Adres e-mail:
Telefon:tel. +48 58 306-53-18
tel. +48 58 306-53-75
tel. +48 58 306-51-33
tel. +48 694 491 811
tel. +48 694 491 818
Ulica:Sandomierska 1
Kod i miasto:80-042 Gda艅sk
Wojew贸dztwo:Pomorskie
Dodatkowe zdj臋cia