Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole膰 nas innym
AGAR-Ochrona obiekt贸w
AGAR-Ochrona obiekt贸w

Charakterystyka kwalifikacji i uprawnie艅 pracowników ochrony oraz techniczne wyposa偶enie przewidziane do realizacji powierzonych przez Zleceniodawców zada艅.
 
Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony  AGAR
posiada dobrze wyszkolon膮 i do艣wiadczon膮 kadr臋 przeznaczon膮 do wykonywania zleconych zada艅 ochrony mienia i obiektów oraz wykonywania konwojów warto艣ci pieni臋偶nych. Pracownicy Agencji posiadaj膮 licencje pracownika ochrony fizycznej I stopnia, a kadra kierownicza II stopnia, które zgodnie z Ustaw膮 uzyskali po przej艣ciu specjalistycznego szkolenia oraz zdania egzaminów pa艅stwowych.

Wszyscy pracownicy Agencji systematycznie uczestnicz膮 w szkoleniach strzeleckich, sprawno艣ciowych i sytuacyjnych doskonal膮c swoje umiej臋tno艣ci. Zgodnie z wymogami i obowi膮zuj膮cymi przepisami posiadaj膮 jednolite ubiory wyró偶niaj膮ce ich od innych formacji ochronnych, a w czasie wykonywania zada艅 s艂u偶bowych posiadaj膮 imienne identyfikatory, pozwalaj膮ce na odczytanie nazwy Agencji.

Podczas wykonywania zada艅 ochrony na powierzonych obiektach i obszarach oraz podczas wykonywania konwojów pracownikom ochrony przydzielane s膮 niezb臋dne 艣rodki 艂膮czno艣ci, takie jak radiostacje przeno艣ne, urz膮dzenia antynapadowe, pagery oraz telefony komórkowe, umo偶liwiaj膮ce w sytuacji zagro偶enia szybkie wezwanie pomocy oraz skuteczn膮 interwencj臋.

Spo艣ród 艣rodków przymusu bezpo艣redniego pracownicy ochrony wyposa偶eni s膮 w:bro艅 sygna艂ow膮,-bro艅 gazow膮,-pa艂ki wielofunkcyjne TONFA
-kajdanki
-paralizatory elektryczne
-r臋czne miotacze gazu
-tarcze i he艂my ochronne

W przypadku ochrony obiektów i obszarów podlegaj膮cych z mocy Ustawy szczególnej ochronie, licencjonowani pracownicy ochrony wyposa偶eni s膮 ponadto w bro艅 paln膮 krótk膮 oraz maszynow膮 i g艂adko lufow膮.
W zale偶no艣ci od potrzeb lub stopnia zagro偶enia pracownikom ochrony na obszarach szczególnie zagro偶onych przydzielane s膮 tak偶e psy obronne.
Podczas wykonywania zada艅 ochronnych obowi膮zkiem pracownika ochrony jest w szczególno艣ci nie dopuszczanie do kradzie偶y, w艂ama艅 oraz jakichkolwiek narusze艅 mienia b膮d藕 jego dewastacji.

Zadania te pracownicy ochrony realizuj膮 poprzez:

-systematyczn膮 kontrol臋 i obchody chronionych obszarów i obiektów, w tym z wykorzystaniem kamer telewizji przemys艂owej i monitoringu.
-Kontrola ilo艣膰 wykonywanych obchodów przez pracownika ochrony
-kontrol臋 ruchu osobowego, samochodowego i materia艂owego,
-wezwania osób nieupowa偶nionych lub zak艂ócaj膮cych porz膮dek do opuszczenia miejsca, obiektu lub obszaru chronionego,
-uj臋cia osób celem przekazania ich Policji.

Pracownicy ochrony Agencji podejmuj膮 wszelkie przewidziane prawem dzia艂ania wynikaj膮ce z Ustawy o ochronie osób i mienia, które maj膮 w szczególno艣ci na celu:

-odparcie czynnej napa艣ci
-pokonanie czynnego oporu
-odparcie zamachu na chronione osoby lub mienie
-uj臋cie osób pope艂niaj膮cych lub podejrzanych o pope艂nienie przest臋pstwa lub wykroczenia.

Strona internetowa:www.agar-ochrona.pl
Wizyt贸wka:www.agaroo.ochronawpolsce.pl
Adres e-mail:biuro@agar-ochrona.pl
Telefon: tel.+48 77 454 48 14
fax.+48 77 454 48 14
tel.+48 77 456 74 07
Ulica:Ozimska 40
Kod i miasto: 45-058 Opole
Wojew贸dztwo:Opolskie
Dodatkowe zdj臋cia