Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole膰 nas innym
POL-PATROL-Agencja ochrony
 POL-PATROL-Agencja ochrony
Realizowana jest przez pracowników firmy POL-PATROL  zgodnie z procedurami chronionego obiektu, których g艂ównym celem jest sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem, a w szczególno艣ci ograniczenia swobodnego poruszania si臋 osób nieupowa偶nionych a tak偶e zapobieganie w艂amaniom, kradzie偶膮 i dewastacjom oraz ochron膮 osób w strefie dozoru.

 Biuro Ochrony POL-PATROL
-security rozpocz臋艂o swoj膮 dzia艂alno艣膰 23 listopada 1993 roku (Koncesja MSWiA nr K-1488/93), a obecnie z powodzeniem j膮 kontynuuje na podstawie koncesji MSWiA nr L-1237/00 z dnia 27 lipca 2000 roku (aktualizacja ustawowa).

Od momentu powstania firma ma siedzib臋 w Warszawie przy ul. Erazma Cio艂ka 13 i obs艂uguje obiekty w woj. mazowieckim.

POL-PATROL-security posiada w艂asn膮 stajc臋 monitorowania Alarmowe Centrum Odbiorcze oraz patrole interwencyjne na terenie Warszawy.

G艂ówny nacisk zosta艂 po艂o偶ony na jako艣膰 i solidno艣膰 艣wiadczonych us艂ug. Dlatego te偶 wszyscy pracownicy, bez wzgl臋du na szczebel organizacyjny, posiadaj膮 odpowiednie przeszkolenie, a ci膮g艂e podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych daje gwarancj臋 skuteczno艣ci i efektywno艣ci podejmowanych dzia艂a艅.

艢wiadczymy kompleksowe us艂ugi z zakresu ochrony fizycznej, monitorowania systemów alarmowych, monta偶u i projektowania zintegrowanych systemów bezpiecze艅stwa.

Ponad dziesi臋cioletnie do艣wiadczenie, wynikaj膮ce mi臋dzy innymi z dozoru obiektów o ró偶norodnym charakterze i specyfice zagro偶enia, pozwoli艂o nam na zdobycie profesjonalnej wiedzy teoretyczno-praktycznej dotycz膮cej kompleksowej ochrony osób i mienia.

Us艂ugi ochrony 艣wiadczymy dla wielu firm i przedsi臋biorstw na terenie Warszawy. St膮d te偶, bazuj膮c na wspomnianym wy偶ej do艣wiadczeniu, mo偶emy zagwarantowa膰 Pa艅stwu wysoki poziom bezpiecze艅stwa dóbr powierzonych ochronie.

Z naszych us艂ug korzystaj膮 firmy pa艅stwowe i prywatne z kapita艂em zagranicznym, obiekty handlowe, instytuty naukowo-badawcze, placówki zdrowotne i edukacyjne, banki, osoby prywatne itp.

Nasi pracownicy s膮 sprawdzani pod wzgl臋dem niekaralno艣ci oraz dotychczasowej pracy zawodowej, wyró偶niaj膮 si臋 wysok膮 kultur膮 osobist膮 i walorami psychofizycznymi pozwalaj膮cymi na programowanie kierunków zagro偶enia i podejmowanie w艂a艣ciwych decyzji w sytuacjach ekstremalnych.


Strona internetowa:www.polpatrol.pl
Wizyt贸wka:www.polao.ochronawpolsce.pl
Adres e-mail:info@polpatrol.pl
Telefon:tel.+48 22 877 52 25
Ulica:Erazma Cio艂ka 13
Kod i miasto:01-445 Warszawa
Wojew贸dztwo:Mazowieckie
Dodatkowe zdj臋cia