Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
LEX—CRIMEN -Agencja ochrony
 LEX—CRIMEN -Agencja ochrony

Bezpośrednia fizyczna ochrona obiektów:


konwoj  lexcrimen:
Zapewnienie bezpieczeństwa chronionego obiektu, strzeżenie powierzonego mienia, kontrolowanie ruchu osób i pojazdów.

Formy realizacji zadań ochrony.
Stałe przebywanie i czuwanie w powierzonych do ochrony obiektach, odpieranie bezprawnych, bezpośrednich i rzeczywistych zamachów na ochraniane mienie, a także ratowanie chronionego mienia w przypadku klęsk żywiołowych lub zamachów podejmowanych przez osoby trzecie.

Służba ochrony obiektu wzmocniona jest przez Grupę Interwencyjną oraz wyposażona jest w środki łączności radiowej.

 
Usługi konwojowe i inkaso:

samochod lexcrimen

Konwojowanie wartości na terenie Polski realizujemy zgodnie z warunkami i zasadami określonymi ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniem MSWiA z 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiebiorców.

 
Monitoring systemów ochrony wizyjnej:


kamera lexcrimen

LEX–CRIMEN popularyzuje systemy ochrony wizyjnej jako alternatywę lub uzupełnienie klasycznych systemów sygnalizacji zagrożeń.

Dzięki systemom ochrony wizyjnej możliwa jest szybka weryfikacja odebranych sygnałów alarmowych. System kamer i urządzeń rejestrujących w obiekcie pozwala operatorowi potwierdzić rzeczywiste wystąpienie zagrożenia, np. pożaru.

Ochrona elektroniczna obiektów:


LEX-CRIMEN jest właścicielem czterech sieci monitorowania sygnałów alarmowych izraelskiej firmy VISONIC.

System monitoringu VISONIC RC 4000 najnowszej generacji 2007 w Koszalinie, Białogardzie, Kołobrzegu i Sławnie umożliwia zbieranie informacji o zagrożeniach: drogą radiową, łączami telefonii przewodowej oraz telefonii komórkowej GSM oraz GPRS.

 
Projektowanie, budowa technicznych systemów ochrony mienia


ochrona elektroniczna lexcrimen

Specjaliści Działu Technicznego LEX–CRIMEN są przygotowani do projektowania, kosztorysowania, budowy i konserwacji różnorodnych systemów technicznej ochrony mienia, w tym systemów:

Strona internetowa:www.lexcrimen.pl
Wizytówka:www.crimenao.ochronawpolsce.pl
Adres e-mail:ochrona@lexcrimen.pl
Telefon:tel.+48 94 347 18 80
fax.+48 94 341 11 00
Ulica:Brzozowa 27
Kod i miasto:75-136 Koszalin
Województwo:Zachodnio-pomorskie
Dodatkowe zdjęcia