Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole膰 nas innym
FENIKS -Agencja ochrony
 FENIKS -Agencja ochrony

Firma FENIKS:

-posiada koncesje MSWiA na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony osób i mienia,

-posiada wyspecjalizowan膮 kadr臋 kierownicz膮, legitymuj膮c膮 si臋 stosownymi licencjami ochrony mienia oraz innymi niezb臋dnymi uprawnieniami,

-kierowana jest przez osoby posiadaj膮ce wy偶sze wykszta艂cenie rekrutuj膮ce si臋 z grona oficerów policji z kilkunastoletnim do艣wiadczeniem w bran偶y ochrony,sk艂ada si臋 w 100% z kapita艂u polskiego,

-posiada ubezpieczenie kontraktowo-deliktowe w zwi膮zku z profilem prowadzonej dzia艂alno艣ci,

-prowadzi dzia艂alno艣膰 ochrony na terenie ca艂ej Polski,

-jest zdolna realizowa膰 du偶e przedsi臋wzi臋cia, zwi膮zane z zatrudnieniem du偶ej grupy pracowników w krótkim czasie

      

Chronimy ró偶norodne obiekty, m.in.:

 -szko艂y 
  sklepy  
- budynki biurowe 
-zak艂ady przemys艂owe  

-place budów  - bazy sprz臋tu   

- magazyny  
- obiekty zabytkowe

Instalujemy systemy techniczne zabezpieczenia mienia
Wspó艂pracujemy z grupami interwencyjnymi, które wspomagaj膮 prowadzon膮
przez nas ochron臋 obiektów .

Strona internetowa:www.feniksochrona.com.pl
Wizyt贸wka:www.feniksao.ochronawpolsce.pl
Adres e-mail:feniks@feniksochrona.com.pl
Telefon:
tel.+48 12 617 76 05
tel.+48 12 617 76 06
fax.+48 12 417 41 39
Ulica:艁ukasiewicza 1
Kod i miasto:31-429 Krak贸w
Wojew贸dztwo:Ma艂opolskie
Dodatkowe zdj臋cia