Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Pole膰 nas innym
Biuro Detektywistyczne DETEKTOR
 Biuro Detektywistyczne DETEKTOR

Biuro detektywistyczne "DETEKTOR" dzia艂a zgodnie z "Ustaw膮 z dnia 6 lipca 2001 roku o us艂ugach detektywistycznych", przestrzegaj膮c praw i wolno艣ci obywatela zawartch w "Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", a tak偶e stosuj膮c si臋 do zasad ochrony informacji wynikajacych z "Ustawy o ochronie informacji niejawnych".

Za艂o偶ycielem i prowadz膮cym biuro jest Przemys艂aw Przygo艅ski, by艂y oficer Centralnego Biura 艢ledczego, ekspert z 20 letnim sta偶em w dziedzinie zwalczania przest臋pczo艣ci zorganizowanej i technik operacyjnych.
Z wykszta艂cenia jest prawnikiem, absolwentem Wyzszej Szko艂y Policji w Szczytnie, absolwentem Uniwersytetu Wroc艂awskiego we Wroc艂awiu - Wydzia艂 Prawa i Administracj.


W trakcie d艂ugoletniej s艂u偶by w pionach operacyjnych polskiej Policji wielokrotnie nagradzany za wyniki swojej pracy nagrodami oraz odznaczeniami pa艅stwowymi i resortowymi.
Uczestnik wielu sympozjów i zjazdów doycz膮cych problematyki przestepczo艣ci narkotykowej i kryminalnej, prowadzonych mi臋dzy innymi przez ameryka艅skich specjalistów z Federal Bureau Of Investigation /FBI/, cz艂onek International Police Association (IPA).

Biuro detektywistyczne "DETEKTOR" ma zaszczyt wspó艂pracowa膰 tylko z najlepszymi.

Specjali艣ci z dziedzin technik operacyjnych, psychologowie zajmuj膮cy si臋 "trudn膮" m艂odzie偶膮 i tematyk膮 uzale偶nie艅, prawnicy, elitarni agenci ochrony, szkoleni przez najlepszych 艣wiatowych instruktorów s膮 do Pa艅stwa dyspozycji 24 godziny na dob臋.

Nasza oferta to szeroki zakres dzia艂a艅:

Firma
- zbieranie kompleksowych informacji na temat kontrahenta/ustalanie maj膮tku, statusu prawnego, ewentualnego zad艂u偶enia, sytuacji rodzinnej, kontaktów towarzyskich, itp.
- ocena wiarygodno艣ci i zdolno艣ci p艂atniczych partnerów handlowych
- sprawdzanie wiarygodno艣ci kandydatów na pracowników
- ochrona znaków towarowych i handlowych
- wykrywanie pods艂uchów i elementów obserwacji prowadzonych przez konkurencj臋

Osoby prywatne
- sprawdzanie lojalno艣ci partnerki lub partnera (kontakty osobowe, miejsca przebywania, dokumentacja
foto i video)
- program "KOCHAM SWOJE DZIECKO - CHC臉 WIEDZIE膯!" - pe艂en dop艂yw informacji o tym co dziecko robi po szkole w czasie wolnym, kim s膮 jego znajomi, w jakim 艣rodowisku si臋 obraca.
Pomagamy w ustaleniu czy dziecko nie za偶ywa 艣rodków odurzaj膮cych, wykonujemy testy na rodzajow膮 obecno艣膰 narkotyków, s艂u偶ymy pomoc膮 do艣wiadczonego psychologa.
- program "NIANIA" - kompleksowe informacje na temat osoby, której powierzamy przez wi臋ksz膮 cz臋艣膰 dnia swoj膮 pociech臋
- poszukiwania osób zaginionych lub ukrywaj膮cych si臋
- badanie drzewa genealogicznego

Ochrona VIP
W ostatnim czasie na terenie kraju powsta艂o bardzo wiele firm, które oferuj膮 m.in. ochron臋 osobist膮 osób. Jednak to Biuro Detektywistyczne "DETEKTOR" skupia si臋 na profesjonalnej ochronie, k艂ad膮c ogromny nacisk na s艂owo "profesjonalnej".
Dobra ochrona to skuteczna ochrona.
Nie sztuk膮 jest aby kilku "panów z si艂owni" posuwa艂o si臋 krok w krok za obiektem.
Prawid艂owa ochrona musi zapewnia膰 pe艂n膮 prywatno艣膰 obiektu, nie zak艂óca膰 jego harmonogramu dnia a jednocze艣nie dawa膰 komfort pe艂nego bezpiecze艅stwa.
W tym w膮tku swojej dzia艂alno艣ci "DETEKTOR" wspó艂pracuje z zawodowcami w tej dziedzinie.
Nale偶膮 do nich osoby szkolone przez instruktorów zajmuj膮cych si臋 na codzie艅 treningami s艂u偶b specjalnych kilku pa艅stw 艣wiata, sami prowadz膮cy w艂asne szko艂y walki a tak偶e do艣wiadczeni kierowcy elitarnych jednostek MSW, doskonal膮cych swoje umiej臋tno艣ci pod okiem by艂ego mistrza rajdów samochodowych.

Nie stosujemy sta艂ych cen za okre艣lone us艂ugi. Zale偶ne jest to od stopnia z艂o偶ono艣ci zleconego zadania a tak偶e od zaanga偶owanych do jego wykonania si艂 i 艣rodków. Ka偶da sytuacja jest indywidualnie omawiana i pertraktowana z klientem.

Strona internetowa:www.detektor24.pl
Wizyt贸wka:www.detektor.ochronawpolsce.pl
Adres e-mail:detektor24@vp.pl
Telefon:tel. +48 62 75-75-755
tel. +48 509-597-100
Ulica:Narutowicza 2/3
Kod i miasto:62-800 Kalisz
Wojew贸dztwo:Wielkopolskie