Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Agencja Ochrony Os贸b i Mienia GLEJT

Agencja Ochrony Os贸b i Mienia GLEJT

Pole膰 nas innym
Serwis ochronawpolsce.pl

Serwis OchronawPolsce.pl to internetowy portal bran偶owy, skupiaj膮cy zarówno agencje ochrony jak i firmy 艣wiadcz膮ce us艂ugi monitoringu czy us艂ugi prywatnych detektywów. Portal ten zosta艂 stworzony aby pomóc, szybko i wygodnie znale藕膰 firmy zajmuj膮ce si臋 ochron膮 zarówno techniczn膮 jak i fizyczn膮 osób i mienia. Agencje ochrony, us艂ugi ochrony VIP-ów,  firmy 艣wiadcz膮ce us艂ugi ochrony imprez masowych, konwojowania (osób, warto艣ci pieni臋偶nych, dzie艂 sztuki i innych) oraz firmy przeprowadzaj膮ce szkolenia. W serwisie znajdziesz wiele ciekawych porad i artyku艂ów, nowo艣ci na rynku oraz informacje na temat imprez targowych odbywaj膮cych si臋 zarówno w kraju jak i za granic膮.

U偶yj naszej wyszukiwarki! Kliknij na wybrane województwo, aby zobaczy膰 list臋 firm w danym regionie lub wybierz z kategorii tematycznych po lewej stronie serwisu!

20.10 monitoring wizyjny
14 SPIN 22.09
Najnowsze informacje
Program konferencji obfitowa膰 b臋dzie w wyk艂ady praktyk贸w, specjalist贸w oraz przedstawicieli firm technologicznych oferuj膮cych nowoczesne i sprawdzone systemy zabezpiecze艅. Dzi臋ki ekspertom dowiedz膮 si臋 Pa艅stwo co nowego w bran偶y, jakie s膮 korzy艣ci z oferowanych rozwi膮za艅 a przede wszystkim na co zwr贸ci膰 uwag臋 przy ich wyborze. Zapraszamy do Warszawy 20 pa藕dziernika na VIII edycj臋 konferencji.
Wi臋cej
Pracownik ochrony to cz臋sto niedoceniany i postrzegany stereotypowo zaw贸d. A tak naprawd臋 praca ta jest bardzo odpowiedzialna, bywa stresuj膮ca, a niejednokrotnie i niebezpieczna. Na barkach ochroniarza spoczywa czuwanie nad bezpiecze艅stwem i porz膮dkiem oraz zapobieganie r贸偶nego typu przest臋pstwom.
Wi臋cej
Sytuacje kryzysowe mog膮 pojawi膰 si臋 w wyniku dzia艂ania przyrody, kataklizm贸w, a tak偶e by膰 efektem dzia艂alno艣ci cz艂owieka. Aby im zapobiec niezwykle wa偶na jest identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dog艂臋bna analiza. Opracowywanie skutecznej strategii przeciwdzia艂ania skutkom sytuacji kryzysowych to jedno z najwa偶niejszych wyzwa艅, z kt贸rym musz膮 zmierzy膰 si臋 funkcjonariusze s艂u偶b mundurowych oraz przedstawiciele administracji publicznej. Zapraszamy do udzia艂u w XIV edycji og贸lnopolskiej konferencji: Zarz膮dzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja s艂u偶b, kt贸ra odb臋dzie si臋 12 wrze艣nia w Warszawie.
Wi臋cej
Poradnik - najnowsze
Praca detektywa polega przede wszystkim na zbieraniu informacji z ró偶nych dziedzin o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. (艣ledzenie niewiernych ma艂偶onków, zbieranie informacji o sprawach np. maj膮tkowych czy spadkowych, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywaj膮cych si臋 itd.) Aby jednak móc pracowa膰 w zawodzie detektywa nale偶y najpierw uzyska膰 licencj臋 detektywa, wydawan膮 przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. W tym celu nale偶y zda膰 egzamin pa艅stwowy.
Wi臋cej
System alarmowy jest to zespó艂 urz膮dze艅 s艂u偶膮cych najcz臋艣ciej zabezpieczeniu danego obiektu przed w艂amaniem (system alarmu w艂amania) lub po偶arem (system przeciwpo偶arowy). W systemach alarmu w艂amania najcz臋艣ciej wykorzystuje si臋 pasywne czujniki podczerwienie reaguj膮ce na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach gara偶owych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przewa偶nie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez u偶ytkownika. Systemy alarmowe nie s膮 skomplikowane w obs艂udze, a na pewno zwi臋kszaj膮 bezpiecze艅stwo obiektu (firma, magazyn, dom, gara偶 itp.).
Wi臋cej
Wed艂ug prawa, pracownicy ochrony s膮 podzieleni na: pracowników ochrony fizycznej oraz na pracowników zabezpieczenia technicznego. Zgodnie z tym podzia艂em funkcjonuj膮 równie偶 dwa typy licencji, z których ka偶da ma dwa stopnie. Pracownicy ochrony fizycznej mog膮 uzyska膰 licencj臋 pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia.
Wi臋cej
Wybierz wojew贸dztwo
lub wybierz kategori臋 z listy:
7.10 targidziedzictwo


Najnowsze firmy
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.
GUARD - SERVICE Sp. z o.o.

Zobacz wizyt贸wk臋
Najbli偶sze targi i wystawy
Targi Dziedzictwo s膮 艣ci艣le kierowane do os贸b z bran偶y ochrony i restauracji zabytk贸w oraz ochrony, wyposa偶enia archiw贸w, bibliotek i muze贸w. Wydarzenie stwarza te偶 doskona艂膮 okazj臋, by zasi臋gn膮膰 aktualnych informacji na temat konserwacji i restauracji zabytk贸w stanowi膮cych cenny dorobek kulturowy kraju. W trakcie Targ贸w Dziedzictwo swoje oferty b臋d膮 prezentowa膰 producenci i dystrybutorzy sprz臋tu oraz dostawcy us艂ug specjalistycznych.
Wi臋cej
Zar贸wno du偶a korporacja jak i ma艂a firma potrzebuj膮 rozwini臋tych i inteligentnych system贸w pozwalaj膮cych zapewni膰 komfort i bezpiecze艅stwo. Od lat, tak i w tym roku firma SuccessPoint podejmuje ten wa偶ny temat - na VIII edycji konferencji po艣wi臋conej bezpiecze艅stwu fizycznemu.
Wi臋cej
Partnerzy serwisu